Galaxie

Hvězdné soustavy složené z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a temné hmoty.