Porovnání se stanicí CHMI Ústí nad Orlicí 2017

Podobně jako v minulosti tak i letos jsem se pokusil o porovnaní dat z meteostanice v Dolní Čermné s profesionální stanicí CHMI v Ústí nad Orlicí, která se nachází ve stejné nadmořské výšce ve vzdálenosti necelých 10km.

Teplotní průměr v Dolní Čermné činil v roce 2017 8,3°C, tudíž průměrná teplota v Čermné byla o 0,2°C nižší než na stanici v ÚO. Podobně tomu bylo i v minulých letech, což pravděpodobně souvisí s polohou stanic a orografií terénu.
U srážek byl rozdíl 75mm ve prospěch Ústí nad Orlicí, především díky letním měsícům, kdy Ústí mělo větší “štěstí” na bouřkové srážky.

Podrobnější data k porovnání (počty mrazových, letních dnů atd.)prozatím nejsou na webu CHMI k dispozici, pokud budou tak se je budu snažit doplnit.

Srážky 2017
Teplota 2017
Tabulka hodnot 2017

Porovnání dat s profesionální stanicí CHMÚ – ÚO 2015

Porovnání meteorologických dat z amatérské stanice Dolní Čermná (WMR300) s daty profesionální stanice CHMÚ Ústí nad Orlicí 2015

Již dříve jsem uvedl první porovnání mezi těmito stanicemi a nyní jsem porovnání zopakoval s daty za rok 2015. Vzdálenost ke stanici je 9,5km, nadmořská výška je shodná. Informace o stanicích a jejich poloha je popsána v minulém příspěvku.

Porovnání CHMI vs WMR300

Data opět potvrdily celkem slušnou přesnost dat ze stanice WRM300, ovšem označení “ultra-precise”, které má v oficiálním názvu, si nezaslouží. Průměrná teplota je podobná a odpovídá poloze stanic. Ke zlepšení pravděpodobně přispěla i úprava radiačního štítu, došlo tak ke snížení rozdílu průměrných maximálních teplot. U průměrných minimálních teplot je rozdíl větší což je dáno polohou, kdy u nás, díky orografii terénu bývá chladněji.

Průměrné teploty 2015
Průměrné teploty a srážky 2015
Hodnoty 2015
Hodnoty 2015
Průměrné teploty 2015
Průměrné teploty 2015
Sumarizace srážek 2015
Sumarizace srážek 2015